Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Παρουσίαση Βιβλίου: “Θεσσαλονίκη – Μια πόλη σε Μετάβαση, 1912-2012″