Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Παρουσίαση βιβλίου: "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής & ο ξένος Τύπος"