Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΠΜΣ / Εαρινό Εξάμηνο 2015 - Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδας: Γεωπολιτική και Ασφάλεια- Δείτε ΕΔΩ το syllabus του μαθήματος

- Κατεβάστε από ΕΔΩ το φάκελο της βιβλιογραφίας (αρχείο zip - 34.1 MB)

-  Κατεβάστε από ΕΔΩ το δεύτερο μέρος της βιβλιογραφίας (αρχείο zip - 98.1 MB)

- "Greece and geopolitics -A semi-guided missile", The Economist 28/2/2015

- "Country Report: Greece", Economist Intelligence Unit, March 2015

- "Cross-boundary Water Issues" (ppt presentation)Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδας: Γεωπολιτική και Ασφάλεια
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΜΠΣ: Κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
Β’ Εξάμηνο, Υποχρεωτικό Μάθημα
Δευτέρα 3-6 μμ, Αίθουσα ΣΤ12
Δημήτρης Καιρίδης (keridis@panteion.gr) και Μαριλένα Κοππά


Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος ανάλυση των διεθνών σχέσεων της Ελλάδας, από την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου το 1830 ως σήμερα, με έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική και η ελληνική πολιτική ασφάλειας σήμερα. Το μάθημα εστιάζει στη διπλωματική ιστορία της Ελλάδας, στις συνέπειες της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και στις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Πέρα από την παρακολούθηση των διαλέξεων, οι συμμετέχοντες καλούνται α) να διαβάζουν την προτεινόμενη βιβλιογραφία πριν από κάθε μάθημα και γενικά να προετοιμάζονται γι’ αυτό, β) να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, γ) να εκπονήσουν μια εργασία μέχρι 5.000 λέξεις συνολικά μαζί με τη βιβλιογραφία σε θέμα που θα συμφωνηθεί με τους διδάσκοντες και, τέλος, δ) να επιτύχουν στην τελική γραπτή εξέταση. Η τελική εξέταση αποτελείται από δύο μέρη: ένα πρώτο μέρος με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες στην προτεινόμενη βιβλιογραφία του μαθήματος και ένα δεύτερο μέρος με δύο ερωτήσεις κρίσης από τις οποίες ο φοιτητής/τρια επιλέγει τη μία.

Θεματολογία

 1. Οι βασικές παράμετροι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: ο ρόλος του ξένου παράγοντα
 2. Η εξωτερική πολιτική γενικά: εσωτερικές και εξωτερικές μεταβλητές
 3. Η Ελλάδα μεταξύ Ανατολής και Δύσης
 4. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα-ΚΠΑΑ (Η Συνθήκη της Λισσαβόνας και οι προβλέψεις της για την ΚΠΑΑ)
 5. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (Αποστολές ΚΠΑΑ)
 6. Σχέσεις ΚΠΑΑ-ΝΑΤΟ: Το αίτημα για στρατηγική αυτονομία
 7. Το Τουρκικό πρόβλημα της Ελλάδας
 8. Το Κυπριακό πρόβλημα
 9. Το Βαλκανικό πρόβλημα της Ελλάδας
 10. Η Ελλάδα και η Μέση Ανατολή
 11. Αναζητώντας συμμάχους: Η Ρωσία
 12. Η Ελλάδα και ο κόσμος

Βιβλιογραφία

Για μια γενική επισκόπηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής χρήσιμα είναι τα έργα:
-          Σβολόπουλος Κ., Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Α’ και Β΄τόμος, Αθήνα, Εστία, 2001
-          Τσάκωνας Π., επ., Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Α’ και Β’ τόμος, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2003
-          Βαληνάκης Γ., Εισαγωγή στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1949-1988, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2005.

Άρθρα και σημειώσεις θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο keridis.blogspot.gr και θα συμπληρώσουν την ύλη του μαθήματος.

Τις διαλέξεις 4, 5 και 6 θα τις πραγματοποιήσει η κ. Μαριλένα Κοππά. Ενδεικτική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία:
-          Κουσκουβέλης Ηλ., Διπλωματία και Στρατηγική της ΕΕ, Παπαζήση, Αθήνα, 1995
-          Ντόκος Θ., Τσάκωνας Π., Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Παπαζήση, Αθήνα, 2005
-          Παρίσης Ιωάννης, Η Ευρώπη της ´Αμυνας, Εκφραση Πολιτισμού, Αθήνα, 2010
-          Χρυσοχόου Δ. κ.α., Ευρωπαϊκή Πολιτεία. Η τέχνη της συνδιάθεσης, Σαββάλας, Αθήνα, 2009
-          Telo Mario, Η ευρωπαϊκή θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων, Παπαζήση, Αθήνα, 2000

Επιπλέον:
-          Biscop Sven, The European Security Strategy: a global agenda for positive power, Aldershat, Ashgate, 2005
-          Biscop Sven, "Permanent Structured Cooperation and the future of ESDP", Egmont Paper, 20, Royal Institute for8 International Relations, Brussels
-          Carlsnaes W et al., (eds), Contemporary European Foreign Policy, Sage Publishers, London, 2005
-          Coelmont Jo, De Langlois Maurice, "Recalibrating CSDP-NATO relations: the real pivot", IRSEM, Security Policy Brief, no 47, June 2013
-          Dannreuther Roland (ed), European Union Foreign and Security Policy. Towards a neighborhood strategy, Routledge, London and New York, 2005
-          De France Olivier, Witney Nick, "Europe ´s strategic cacophony ", European Council on Foreign Relations, Policy Brief April 2013
-          Howorth Jolyon,Security and Defense Policy in the EU, 2nd ed., Palgrave McMillan, NY, 2014
-          Linnekampf H., Molling C., "A doable Agenda for the European Council 2013", SWP Comments, no 28, August 2011
-          Maury Jean Pierre, La construction européenne, La sécurité et la défense, PUF, Paris, 1996
-          Missiroli Antonio, Enabling the Future. European Military Capabilities 2013-25: challenges and avenues, EUISS Report no 16, Paris, 2013
-          Molling Christian, 'Pooling and Sharing in the Eu and NATO', SWP Comments, no 18, June 2012.
-          O'Donnell Clara Marina, "Britain and France should not give up on EU defense cooperation", Centre For European Reform, Policy Brief
-          Torna Ben, Christiansen Thomas (eds), Rethinking Eu foreign policy, Manchester University Press, Manchester and New York, 2004
-          Whitney Nick, "Where does CSDP fit in EU Foreign Policy?", Notre Europe, Policy Paper 64, 13.2.2013

Από το Διαδίκτυο:
Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου http://www.consilium.europa.eu θα σας οδηγήσει σε θέματα ΚΠΑΑ αλλά και σε συγκεκριμένες αποστολές.
Πολύ σημαντικός και ο ιστότοπος του European Institute for Security Studies http://www.iss.europa.eu.