Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Βαλκανική Ασφάλεια [2015-2016]Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Βαλκανική Ασφάλεια

Ζ΄Εξάμηνο
Δημήτρης Καιρίδης- Μαριλένα Κοππά
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Φθινόπωρο 2015

Ώρες Διδασκαλίας: Κάθε Τρίτη 11-2 μμ, αίθουσα ΣΤ5, Νέο Κτίριο
Δημήτρης Καιρίδης
Ώρες Γραφείου: Κάθε Τρίτη 2-3 μμ, Γ10, 3ος όροφος, ΔΕΣΚοι
Στοιχεία Επικοινωνίας: 6944 917456, keridis@panteion.gr
Μαριλένα Κοππά
´Ωρες γραφείου: (θα ανακοινωθούν προσεχώς)
Στοιχεία επικοινωνίας: 6974 477977, mkoppa@otenet.gr

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει το περιβάλλον ασφαλείας της σύγχρονης Βαλκανικής και τη θέση της περιοχής στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Το μάθημα εκκινεί από την κριτική συζήτηση του αντι-βαλκανικού στερεότυπου και της νεότερης ιστορίας της Βαλκανικής, από τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και μετά. Ο στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα προβλήματα εθνο-δόμησης και συγκρότησης νεωτερικών εθνικών κρατών ως γενεσιουργού αιτίας της βίας και της αστάθειας που ταλαιπωρεί την περιοχή. Για το σκοπό παρουσιάζονται και αναλύονται δυο από τα πιο γνωστά προβλήματα ασφαλείας, το Γιουγκοσλαβικό και το Κυπριακό.

Στο δεύτερο μέρος θα εξεταστεί η ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανικών χωρών. Αφού μελετηθεί η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, θα επιχειρηθεί μια εξέταση της ευρωπαϊκής πορείας τόσο των χωρών που ήδη έχουν ενταχθεί στην ´Ενωση  (Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία), όσο και αυτών που είναι υποψήφιες ή εν δυνάμει υποψήφιες χώρες (Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία). Οι εσωτερικές εξελίξεις και δυναμικές θα μελετηθούν μαζί με τις διεργασίες στο εσωτερικό της ΕΕ και τη στάση των κρατών μελών μπροστά σε μια νέα ενδεχόμενη διεύρυνση. Σύντομη αναφορά θα γίνει και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Υποχρεώσεις

Πέρα από την τακτική παρακολούθηση του μαθήματος, ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Προαιρετικά, μπορεί να υποβληθεί και μία εργασία από κάθε φοιτητή/τρια έκτασης 5.000 λέξεων μαζί με τη βιβλιογραφία και τις υποσημειώσεις, με θέμα που θα έχει συμφωνηθεί με τον διδάσκοντα και η οποία θα αποτελεί το 25% του βαθμού.


Εγχειρίδια/Ύλη

Το βασικό εγχειρίδιο για το πρώτο μέρος (Δημήτρης Καιρίδης) του μαθήματος είναι το βιβλίο του Δημήτρη Καιρίδη με τίτλο «Εθνικισμός, Εθνοτικές Συγκρούσεις και Διεθνείς Σχέσεις στα Βαλκάνια: Θεωρία και Πράξη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης. Χρήσιμα, επίσης, είναι τα βιβλία: α) Mazower Mark, Τα Βαλκάνια, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2002, το οποίο αποτελεί μια σύντομη ιστορική επισκόπηση της βαλκανικής ιστορίας και των βασικών αξόνων της και β) Ντόκος Θάνος & Φίλιππος Πιέρρος, επιμ., Τα Βαλκάνια μετά τον πόλεμο του Κοσυφοπεδίου, Αθήνα, Ι. Σιδέρης 2000, το οποίο παρουσιάζει τα ζητήματα ασφαλείας που απασχόλησαν με ένταση τα δυτικά Βαλκάνια κατά την κρίσιμη δεκαετία του 1990.

Επιπρόσθετα, στο keridis.blogspot.gr έχουν αναρτηθεί και μια σειρά άρθρων στα Αγγλικά που συνιστούν μια χρήσιμη βιβλιογραφία για όσους φοιτητές θέλουν να εμβαθύνουν και ταυτόχρονα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για όλους τους αγγλόφωνους φοιτητές Erasmus.

Για το δεύτερο μέρος του μαθήματος (Μαριλένα Κόππα) δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο αλλά άρθρα στα αγγλικά που είναι αναρτημένα κάτωθι.

IMPORTANT NOTE FOR ALL ERASMUS STUDENTS:
THE COURSE GRADE DEPENDS ON ONE FINAL EXAM AT THE END OF THE SEMESTER. YOU CAN HELP YOURSELF BY WRITING A 5,000-WORD PAPER WHICH CAN PROVIDE 25% OF YOUR FINAL GRADE, ON A TOPIC AGREED BY THE TUTORS. THE DEADLINE FOR SUBMITTING THE PAPER IS THE DAY OF THE FINAL EXAM. THE READING LIST FOR THE FINAL EXAM IS IN ENGLISH AND HAS BEEN UPLOADED ON THIS BLOGSPOT EITHER ON THIS SPECIFIC POST OR THE ONE JUST BEFORE (UNDER THE TITLE “BALKAN SECURITY BIBLIOGRAPHY”). IT CAN HELP TO WATCH THE VIDEO OF MY LECTURE ON THE CASE OF FORMER YUGOSLAVIA FROM THE 2015 OLYMPIA SUMMER ACADEMY.  
  


Πρόγραμμα διαλέξεων
Α’ μέρος (Δημήτρης Καιρίδης)

1η Εβδομάδα
 • Εισαγωγή στις «σπουδές ασφαλείας»/στρατηγικές σπουδές
 • Η βαλκανική ασφάλεια ως υποσύστημα της ευρωπαϊκής
Ερωτήσεις:
 1. Τι εννοούμε με τον όρο «ασφάλεια», «σπουδές ασφαλείας»/«στρατηγικές σπουδές»;
 2. Πόσο αυτόνομη υπήρξε ιστορικά η «βαλκανική ασφάλεια» και πόσο επηρεάζεται από τους ευρύτερους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς;
Βιβλιογραφία
 1. Buzan Barry & Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies, Ch. 1, 2, 6 & 7,
 2. Buzan Barry & Ole Waever, “The Balkans and Turkey”, Regions and Powers, The Structure of International Security, Ch. 12,
 3. Καιρίδης Δημήτρης, Κεφ. 3.
2η Εβδομάδα
 • Εισαγωγή στον εθνικισμό και στις εθνοτικές συγκρούσεις
 • Το βαλκανικό πρόβλημα ασφάλειας ως πρόβλημα εθνοτικών συγκρούσεων
Ερωτήσεις:
 1. Τι είναι ο εθνικισμός και πόσο πρόσφατος είναι;
 2. Ποιές είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις των εθνοτικών συγκρούσεων;
Βιβλιογραφία
Καιρίδης Δημήτρης, Κεφ. 1 και 2.

3η Εβδομάδα
 • Αποδομώντας το στερεότυπο του «βαλκανισμού»
 • Ξαναδιαβάζοντας τη νεότερη βαλκανική ιστορία
Ερωτήσεις:
 1. Από τι αποτελείται το αντι-βαλκανικό στερεότυπο και τι εξυπηρετεί;
 2. Πόσο βίαια υπήρξαν τα Βαλκάνια στη νεότερη εποχή;
Βιβλιογραφία
 1. Παπούλια Βασιλική, Από την Αυτοκρατορία στο Έθνος-Κράτος,
 2. Stavrianos Lefteris S., The Balkans since 1453,
 3. Deringil Selim, The Well-Protected Domains,
 4. Mazower Mark, Τα Βαλκάνια,
 5. Καιρίδης Δημήτρης, Κεφ. 3.

4η Εβδομάδα
 • Οι πόλεμοι για τη διαδοχή της Γιουγκοσλαβίας
 • Η επιστροφή των Βαλκανίων και οι νέες διεθνοπολιτικές θεωρίες
Ερωτήσεις:
 1. Γιατί διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία;
 2. Ποιος ο ρόλος του διεθνούς παράγοντα στη γιουγκοσλαβική τραγωδία;
Βιβλιογραφία
 1. Bideleux Robert & Ian Jeffries, The Balkans - A post-communist history,
 2. Judt Tony, Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο, Κεφ. ΧΧ & ΧΧΙ,
 3. Woodward Susan L., Balkan Tragedy,
 4. Ramet Sabrina Petra, War in the Balkans,
 5. Burg Steven L. &S Paul S. Shoup, The War in Bosnia,
 6. Posen Barry R., The Security Dilemma and Ethnic Conflict,
 7. Thomas Robert, The Politics of Serbia in the 1990s,
 8. Vickers Miranda, Between Serb and Albanian - A History of Kosovo,
 9. Vickers Miranda & James Pettifer, Albania-From Anarchy to a Balkan Identity,
 10. Καιρίδης Δημήτρης, Κεφ. 3 και 4.

5η Εβδομάδα
Το Κυπριακό πρόβλημα και οι διάφορες όψεις του
Το Κυπριακό ως μια «ιστορία χαμένων ευκαιριών»
Ερωτήσεις:
Ποιοί παράγοντες δημιούργησαν το Κυπριακό πρόβλημα;
Ποιά η σχέση του Κυπριακού με το «Ανατολικό Ζήτημα», την αποικιοκρατία, τον Ψυχρό Πόλεμο και τον εθνικισμό;
Γιατί το Κυπριακό δεν υπήρξε μια «ιστορία χαμένων ευκαιριών»;
Βιβλιογραφία:
 1. Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Το Κυπριακό Ζήτημα, 1878-1960-Η συνταγματική πτυχή,
 2. Τερλεξής Πανταζής, Διπλωματία και Πολιτική του Κυπριακού-Ανατομία ενός λάθους,
 3. Παπαπολυβίου Πέτρος κ.α., επιμ., Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1645-1974: Αναζητώντας θέση στον κόσμο,
 4. Hannay David, Cyprus - The Search for a Solution,
 5. Heraklides Alexis, The Cyprus Gordian Knot: An Intractable Ethnic Conflict
 6. Πρωτόπαπας Βασίλης, Εκλογική ιστορία της Κύπρου - Πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 1878-1960,
 7. Στεφανίδης Ιωάννης, Εν ονόματι του έθνους - Πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967,
 8. Καιρίδης Δημήτρης, Κεφ. 5.
6η Εβδομάδα
Πόσο εθνοτικές είναι οι εθνοτικές συγκρούσεις; Ο εθνικισμός τότε και τώρα και η νέα Ευρώπη
 1. Judt Tony, Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο, Κεφ. ΧΧII,
 2. Gagnon V. P., Jr., Ethnic nationalism and International Conflict: The Case of Serbia,
 3. Καιρίδης Δημήτρης, Συμπεράσματα.


Β’ Μέρος (Μαριλένα Κοππά)

7η Εβδομάδα

Η πολιτική Διεύρυνσης της ΕΕ. Ιστορικό, κριτική. Τα κύματα διεύρυνσης.

Το καλύτερο ως τώρα βιβλίο είναι των Avery/Cameron, "Enlargement of the European Union", Bloomsbury T &T Clark, 1999
Δείτε επίσης και το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ´Ενωσης (2012/2025 INI) ´Εκθεση Μ.Ε.Κοππά

 8η Εβδομάδα

Βουλγαρία και Ρουμανία: η δύσκολη ένταξη

Θα στηριχτούμε κυρίως σε εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

9η Εβδομάδα

Τουρκία και η ενταξιακή προοπτική. Υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο;

Akcapar Burak, Turkey's New European Era. Foreign Policy on the road to European membership, Rowman and Littlefield, 2007
"EU and Turkey: bridging the differences",  Economic Development Foundation, 2011
Roubanis Ilia, Koppa Marilena, "Dark Knights in the Balkans: for how long will the EU remain the only 'game' in town", Hellenic Review, vol., 18, pp.87-115

10η Εβδομάδα

Δυτικά Βαλκάνια. Από τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003 , εντεκα χρόνια μετά

"The European Future of the western Balkans. Thessaloniki@10 (2003-2013)", Institute for Security Studies , Paris 2013
Σωτήρης Βαλντέν, "Τα Βαλκάνια και η Ευρώπη μετά τον πόλεμο του Κοσόβου", στο " Τα Βαλκάνια μετά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου", Ντόκος/Πιέρρος επιμ., , εκδ., Σιδέρης, 2000

11η Εβδομάδα

Πέρα από τη Διεύρυνση: Η πολιτική Γειτονίας της ΕΕ. Που σταματάει η Ευρώπη;

" The limits of enlargement- lite: european and russian power in the troubled neighbourhood", Popescu/ Wilson, Policy Report, European Council on Foreign Relations, 2009

12η Εβδομάδα

Συμπεράσματα. Οι προοπτικές


Read More

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Balkan Security Bibliography


Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το σύνολο της βιβλιογραφίας από ΕΔΩRead More

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Δημήτρης Καιρίδης: "Εθνικισμός, Εθνοτικές Συγκρούσεις και Διεθνείς Σχέσεις"


Διαβάστε αποσπάσματα από το νέο βιβλίου του Δ. Καιρίδη ΕΔΩ


Read More

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Dimitris Keridis: The case of Former Yugoslavia [Olympia Summer Academy 2015]


Read More

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Greece election: Alexis Tsipras has ‘zero’ chance of a full term, Dr Dimitris Keridis


Ακούστε τη συνέντευξη του Δ. Καιρίδη στον σταθμό PM
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.abc.net.au/pm/content/2015/s4316794.htmRead More

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Εξετάσεις στο Μάθημα Θεωρία Διεθνών Σχέσεων Ι - Σεπτέμβριος 2015


Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ ΕΔΩRead More

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Ο Κωσταντίνος Καραμανλής με τα μάτια του ξένου ΤύπουRead More

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Εξεταστική Ιουνίου 2015 - Απαντήσεις μαθήματος "Διεθνείς Σχέσεις Ι"


Κατεβάστε τις απαντήσεις των εξετάσεων από ΕΔΩRead More

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Εξεταστική Ιουνίου 2015

Read More

Παρουσίαση Βιβλίου: “Θεσσαλονίκη – Μια πόλη σε Μετάβαση, 1912-2012″

Read More

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Παρουσίαση βιβλίου: "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής & ο ξένος Τύπος"


Read More

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Τελετή Αναγόρευσης του κ. Richard Ned Lebow


Δείτε την τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Richard Ned Lebow με θέμα "Ancient Greek Thought and Contemporary International Relations Theory" κατά την τελετή αναγόρευσής του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
H τελετή αναγόρευσης του κ. Richard Ned Lebow, Καθηγητή του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αίθουσα Τελετών "Αριστοτέλης".

Στο πλαίσιο της τελετής επιτιμοποίσησής του ο Richard Ned Lebow έδωσε διάλεξη με θέμα: «Ancient Greek Thought and Contemporary International Relations Theory». Ο Richard Ned Lebow είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας στο King's College London, Bye-Fellow στο Κολλέγιο Pembroke του Πανεπιστημίου του Cambridge και Ομότιμος Καθηγητής  (James O. Freedman Presidential Professor Emeritus) του Πανεπιστημίου Dartmouth των ΗΠΑ. Σημαντικό μέρος του έργου και της διακριτής συμβολής του εδράζονται στη συστηματική διασύνδεση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με το σύγχρονο κεκτημένο της Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας – διασύνδεση στην οποία επικεντώνεται και η παρούσα ομιλία του.


Read More

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Τελετή αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα του κ. Richard Ned Lebow Καθηγητή του King’s College, 31/03/2015


Οι Πρυτανικές Αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σας προσκαλούν στην τελετή αναγόρευσης του

κ. Richard Ned Lebow
Καθηγητή του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών  της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού που θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη  31 Μαρτίου 2015
και
ώρα 19:00

Συνημμένα:
Πρόγ_Πρόσ_ Αναγ_καθ_Lebow.pdfRead More

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΠΜΣ / Εαρινό Εξάμηνο 2015 - Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδας: Γεωπολιτική και Ασφάλεια- Δείτε ΕΔΩ το syllabus του μαθήματος

- Κατεβάστε από ΕΔΩ το φάκελο της βιβλιογραφίας (αρχείο zip - 34.1 MB)

-  Κατεβάστε από ΕΔΩ το δεύτερο μέρος της βιβλιογραφίας (αρχείο zip - 98.1 MB)

- "Greece and geopolitics -A semi-guided missile", The Economist 28/2/2015

- "Country Report: Greece", Economist Intelligence Unit, March 2015

- "Cross-boundary Water Issues" (ppt presentation)Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδας: Γεωπολιτική και Ασφάλεια
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
ΜΠΣ: Κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
Β’ Εξάμηνο, Υποχρεωτικό Μάθημα
Δευτέρα 3-6 μμ, Αίθουσα ΣΤ12
Δημήτρης Καιρίδης (keridis@panteion.gr) και Μαριλένα Κοππά


Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος ανάλυση των διεθνών σχέσεων της Ελλάδας, από την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου το 1830 ως σήμερα, με έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική και η ελληνική πολιτική ασφάλειας σήμερα. Το μάθημα εστιάζει στη διπλωματική ιστορία της Ελλάδας, στις συνέπειες της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και στις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Πέρα από την παρακολούθηση των διαλέξεων, οι συμμετέχοντες καλούνται α) να διαβάζουν την προτεινόμενη βιβλιογραφία πριν από κάθε μάθημα και γενικά να προετοιμάζονται γι’ αυτό, β) να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, γ) να εκπονήσουν μια εργασία μέχρι 5.000 λέξεις συνολικά μαζί με τη βιβλιογραφία σε θέμα που θα συμφωνηθεί με τους διδάσκοντες και, τέλος, δ) να επιτύχουν στην τελική γραπτή εξέταση. Η τελική εξέταση αποτελείται από δύο μέρη: ένα πρώτο μέρος με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες στην προτεινόμενη βιβλιογραφία του μαθήματος και ένα δεύτερο μέρος με δύο ερωτήσεις κρίσης από τις οποίες ο φοιτητής/τρια επιλέγει τη μία.

Θεματολογία

 1. Οι βασικές παράμετροι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: ο ρόλος του ξένου παράγοντα
 2. Η εξωτερική πολιτική γενικά: εσωτερικές και εξωτερικές μεταβλητές
 3. Η Ελλάδα μεταξύ Ανατολής και Δύσης
 4. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα-ΚΠΑΑ (Η Συνθήκη της Λισσαβόνας και οι προβλέψεις της για την ΚΠΑΑ)
 5. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (Αποστολές ΚΠΑΑ)
 6. Σχέσεις ΚΠΑΑ-ΝΑΤΟ: Το αίτημα για στρατηγική αυτονομία
 7. Το Τουρκικό πρόβλημα της Ελλάδας
 8. Το Κυπριακό πρόβλημα
 9. Το Βαλκανικό πρόβλημα της Ελλάδας
 10. Η Ελλάδα και η Μέση Ανατολή
 11. Αναζητώντας συμμάχους: Η Ρωσία
 12. Η Ελλάδα και ο κόσμος

Βιβλιογραφία

Για μια γενική επισκόπηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής χρήσιμα είναι τα έργα:
-          Σβολόπουλος Κ., Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Α’ και Β΄τόμος, Αθήνα, Εστία, 2001
-          Τσάκωνας Π., επ., Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Α’ και Β’ τόμος, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2003
-          Βαληνάκης Γ., Εισαγωγή στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1949-1988, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2005.

Άρθρα και σημειώσεις θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο keridis.blogspot.gr και θα συμπληρώσουν την ύλη του μαθήματος.

Τις διαλέξεις 4, 5 και 6 θα τις πραγματοποιήσει η κ. Μαριλένα Κοππά. Ενδεικτική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία:
-          Κουσκουβέλης Ηλ., Διπλωματία και Στρατηγική της ΕΕ, Παπαζήση, Αθήνα, 1995
-          Ντόκος Θ., Τσάκωνας Π., Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Παπαζήση, Αθήνα, 2005
-          Παρίσης Ιωάννης, Η Ευρώπη της ´Αμυνας, Εκφραση Πολιτισμού, Αθήνα, 2010
-          Χρυσοχόου Δ. κ.α., Ευρωπαϊκή Πολιτεία. Η τέχνη της συνδιάθεσης, Σαββάλας, Αθήνα, 2009
-          Telo Mario, Η ευρωπαϊκή θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων, Παπαζήση, Αθήνα, 2000

Επιπλέον:
-          Biscop Sven, The European Security Strategy: a global agenda for positive power, Aldershat, Ashgate, 2005
-          Biscop Sven, "Permanent Structured Cooperation and the future of ESDP", Egmont Paper, 20, Royal Institute for8 International Relations, Brussels
-          Carlsnaes W et al., (eds), Contemporary European Foreign Policy, Sage Publishers, London, 2005
-          Coelmont Jo, De Langlois Maurice, "Recalibrating CSDP-NATO relations: the real pivot", IRSEM, Security Policy Brief, no 47, June 2013
-          Dannreuther Roland (ed), European Union Foreign and Security Policy. Towards a neighborhood strategy, Routledge, London and New York, 2005
-          De France Olivier, Witney Nick, "Europe ´s strategic cacophony ", European Council on Foreign Relations, Policy Brief April 2013
-          Howorth Jolyon,Security and Defense Policy in the EU, 2nd ed., Palgrave McMillan, NY, 2014
-          Linnekampf H., Molling C., "A doable Agenda for the European Council 2013", SWP Comments, no 28, August 2011
-          Maury Jean Pierre, La construction européenne, La sécurité et la défense, PUF, Paris, 1996
-          Missiroli Antonio, Enabling the Future. European Military Capabilities 2013-25: challenges and avenues, EUISS Report no 16, Paris, 2013
-          Molling Christian, 'Pooling and Sharing in the Eu and NATO', SWP Comments, no 18, June 2012.
-          O'Donnell Clara Marina, "Britain and France should not give up on EU defense cooperation", Centre For European Reform, Policy Brief
-          Torna Ben, Christiansen Thomas (eds), Rethinking Eu foreign policy, Manchester University Press, Manchester and New York, 2004
-          Whitney Nick, "Where does CSDP fit in EU Foreign Policy?", Notre Europe, Policy Paper 64, 13.2.2013

Από το Διαδίκτυο:
Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου http://www.consilium.europa.eu θα σας οδηγήσει σε θέματα ΚΠΑΑ αλλά και σε συγκεκριμένες αποστολές.
Πολύ σημαντικός και ο ιστότοπος του European Institute for Security Studies http://www.iss.europa.eu.Read More

What’s Next for Greece: The Economic and Political Alternatives

Moderated by Grzegorz Ekiert: Professor of Government, Harvard University; Director, Center for European Studies

Dimitris Keridis: Associate Professor of International Relations, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens; Director, Navarino Network; Founding Director, Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard Kennedy School

Dante Roscini: Professor of Management Practice, Harvard Business School

Sir Paul Tucker: Senior Fellow, Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, Harvard Kennedy School and Harvard Business School; Former Deputy Governor, the Bank of England

Monday, Feb 23rd, 2015

Read More

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Εξετάσεις στο Μάθημα Θεωρία Διεθνών Σχέσεων Ι - Φεβρουάριος 2015


Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ ΕΔΩ


Read More

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ερωτήσεις για το μάθημα του ΜΠΣ “Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση”


Τις ερωτήσεις του μαθήματος μπορείτε να τις κατεβάσετε από ΕΔΩRead More

Διεθνείς Σχέσεις Ι - Ύλη Εξετάσεων


Την Ύλη των Εξετάσεων μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ


Read More

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Βαλκανική Ασφάλεια - Ύλη Εξετάεων


Την Ύλη των Εξετάσεων μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ


Read More

Ελληνική Διπλωματική Ιστορία - Ύλη Εξετάσεων & Φάκελος Σημειώσεων


 • Την Ύλη των Εξετάσεων μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ
 • Το Φάκελο Σημειώσεων μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩRead More