Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Εθνικισμός και Εθνοτικές Συγκρούσεις στα Βαλκάνια: Θεωρία και Πράξη - Readings


 • Bideleux, R. & Jeffries, I. The Balkans: a post-communist history.
 • Burg, S. L. & Shoup, P. S. The war in Bosnia-Herzegovina: ethnic conflict and international intervention.
 • Danforth, L. M. The Macedonian conflict: ethnic nationalism in a transnational world.
 • Deringil, S. The well-protected domains.
 • Gagnon, V. P., Jr. Ethnic nationalism and international conflict: the case of Serbia.
 • Hannay, D. Cyprus: the search for a solution.
 • Heraclides, Al. The Cyprus Gordian Knot: an intractable ethnic conflict.
 • Kitromilides, P. M. From coexistence to confrontation: the dynamics of ethnic conflict in Cyprus.
 • Kitromilides, P. M. The dialectic of intolerance: ideological dimensions of ethnic conflict.
 • Kitromilides, P.M. ‘Imagined communities’ and the origins of the national question in the Balkans.
 • Kitromilides, P.M. Greek irredentism in Asia Minor and Cyprus.
 • Kitromilides, P.M. Political community in plural societies.
 • Malesevic, S. Wars that make states and wars that make nations: organized violence, nationalism and State formation in the Balkans.
 • Pollis, Ad. Intergroup conflict and British colonial policy.
 • Posen, B. R. The security dilemma and ethnic conflict.
 • Ramet, S. P. War in the Balkans.
 • Stavrianos, L.S. The Balkans since 1453.
 • Thomas, R. The politics of Serbia in the 1990s.
 • Vickers, M. & Pettifer, J. Albania: from anarchy to a Balkan identity.
 • Vickers, M. Between Serb and Albanian: a history of Kosovo.
 • Woodward, S. L. Balkan tragedy: chaos and dissolution after the cold war.
 • Καιρίδης, Δ. Εθνικισμός, εθνοτικές συγκρούσεις  και διεθνείς σχέσεις: θεωρία και πράξη στα Βαλκάνια.
 • Κιτρομηλίδης, Π. Μ. Η πεντηκονταετηρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις της συμφωνίας των δύο κοινοτήτων.
 • Παπαπολυβίου, Π. , Συρίγος, Α. & Χατζηβασιλείου, Ευαν. Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: αναζητώντας θέση στον κόσμο. 
 • Παπούλια, Β. Δ. Από την αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος: ιδεολογικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της πολιτικής οργάνωσης των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου.
 • Πρωτόπαπας, Β. Εκλογική ιστορία της Κύπρου: πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία, 1878-1960.
 • Στεφανίδης, Ι. , Βλασίδης, Β. & Κωφός, Ευαγ. Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: διεπιστημονικές  προσεγγίσεις.
 • Στεφανίδης, Ι. Εν ονόματι του έθνους: πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967.
 • Τενεκίδης, Γ. & Κρανιδιώτης, Γ. Κύπρος: Ιστορία, προβλήματα και αγώνες του λαού της.
  Χατζηβασιλείου, Ευαν. Το Κυπριακό ζήτημα, 1878-1960: η συνταγματική πτυχή.
Κατεβάστε τη βιβλιογραφία από ΕΔΩ