Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Διεθνείς Σχέσεις Ι (Άνοιξη 2014)
Διεθνείς Σχέσεις Ι (Β΄ εξ.)

Δημήτρης Καιρίδης & Ανδρέας Γκόφας
keridis@panteion.gr

Εξεταστέα Ύλη

 1. Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου των Διεθνών Σχέσεων (ΔΣ)
 1. Μεθοδολογικές Αντιπαραθέσεις στο Πεδίο των ΔΣ
 1. Το Ζήτημα των Επιπέδων Ανάλυσης στη Θεωρία των ΔΣ
 1. Ρεαλισμός: Ιστορική Εξέλιξη & Σύγχρονες Προσεγγίσεις
 1. Φιλελευθερισμός: Ιστορική Εξέλιξη & Σύγχρονες Προσεγγίσεις
 1. Κονστρουκτιβισμός & Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις ΔΣ
 1. Παίγνια και Διεθνής Πολιτική
 1. Ισχύς & Διεθνές Σύστημα
 1. ΔΣ και Εξωτερική Πολιτική
 1. Οι ΔΣ Σήμερα: H Τρέχουσα Συζήτηση

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Jackson, R. & Sorensen, G. Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, Gutenberg, 2006
 • Baylis, J. & Smith, S. (επ.) Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής, Επίκεντρο, 2007

- Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf

-----------------------------------------------------------
Θέματα παλαιότερων εξετάσεων