Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Fulbright Greece: 2014 Summer Institute on Social Enterpreneurship

Call for Application for the 2014 Summer Institute on Social Entrepreneurship sponsored by the US Dept of State through the Fulbright Athens Office. All eligible and interested students please e-mail professor Keridis.

Click HERE to download the announcement and call for applications.


Read More

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Εξεταστική Φεβρουαρίου 2014

Read More

Μάθημα: "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Βαλκανική Ασφάλεια" 2013-2014

Κατεβάστε το Οργανόγραμμα του μαθήματος από ΕΔΩΕυρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Βαλκανική ΑσφάλειαΑπό τις Αυτοκρατορίες στα Έθνη-Κράτη και 
από τα Έθνη-Κράτη στην Ενωμένη Ευρώπη

Ζ΄Εξάμηνο
Δημήτρης Καιρίδης
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Φθινόπωρο 2013

Ώρες Διδασκαλίας: Κάθε Τρίτη 3-6 μμ, αίθουσα ΣΤ12, Νέο Κτίριο
Ώρες Γραφείου: Κάθε Τρίτη 6-7 μμ, Γ10, 3ος όροφος, ΔΕΣΚοι
Στοιχεία Επικοινωνίας: 6944 917456, keridis@panteion.gr

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει το περιβάλλον ασφαλείας της σύγχρονης Βαλκανικής και τη θέση της περιοχής στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Το μάθημα εκκινεί από τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με τα προβλήματα εθνοδόμησης και συγκρότησης νεωτερικών εθνικών κρατών στην περιοχή. Το μάθημα εξετάζει τις δυο μεταβάσεις γύρω από τις οποίες αρθρώνεται η σύγχρονη Βαλκανική ιστορία: από την αυτοκρατορική εποχή στην εποχή των εθνών-κρατών και από την εποχή του εθνικισμού στην εποχή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, ως διαδικασίας προσαρμογής αλλά όχι κατάργησης των μικρών εθνών-κρατών στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Κυπριακό πρόβλημα και στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ως εμβληματικά της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Η ανάλυση περιλαμβάνει τη σπουδή του Βαλκανικού εθνικισμού σε αντίστιξη με το Ευρωπαϊκό πρότυπό του, το ρόλο των ξένων δυνάμεων παλαιότερα και σήμερα και της, πιο πρόσφατης, διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης στην περιοχή. Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκεται η κριτική αποδόμηση, μακριά από εύπεπτα στερεότυπα, του αποκαλούμενου “Βαλκανικού προβλήματος” και η απάντηση στο ερώτημα αν, πράγματι, τα Βαλκάνια αποτελούν την πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης και γιατί; Εν τέλει, έχει νόημα ένα μάθημα για τη Βαλκανική ασφάλεια και πως ένα τέτοιο μάθημα εντάσσεται στον κλάδο των στρατηγικών σπουδών και των σπουδών ασφαλείας και ευρύτερα στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων;

Στόχος του μαθήματος, πέρα από την ιστορική και σύγχρονη ανάλυση των προβλημάτων ασφαλείας στα Βαλκάνια και την εξοικείωση με τη σχετική θεωρία και βιβλιογραφία, είναι η χρήση των Βαλκανικών ύπο-περιπτώσεων ως αφετηρίας για τη συζήτηση ευρύτερων θεωρητικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις δυνάμεις, υλικές και ιδεολογικές, της νεωτερικότητας που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον σύγχρονο κόσμο, προκαλώντας στην πορεία αστάθεια και ανασφάλεια, όπως η άνοδος της εμπορευματικής οικονομίας, η εκβιομηχάνιση, ο εθνικισμός, η πολιτικοποίηση των θρησκευτικών ταυτοτήτων, η έξαρση και η ύφεση της αποικιοκρατίας, οι νέες ιδεολογίες του φιλελευθερισμού και του κομουνισμού, η παγκοσμιοποίηση, η πτώση του Ανατολικο-Ευρωπαϊκού κομουνισμού και, βέβαια, η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εν τέλει, το μάθημα προσκαλεί και προτείνει στον Έλληνα/νίδα φοιτητή/τρια μια άσκηση αυτογνωσίας μέσα από την ένταξη, θεώρηση και σύγκριση της Ελληνικής περίπτωσης στο ευρύτερο Βαλκανικό της πλαίσιο και της Βαλκανικής στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό.

Υποχρεώσεις

Πέρα από την τακτική παρακολούθηση του μαθήματος, ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Προαιρετικά, μπορεί να υποβληθεί και μία εργασία από κάθε φοιτητή/τρια έκτασης 5.000 λέξεων μαζί με τη βιβλιογραφία και τις υποσημειώσεις, με θέμα που θα έχει συμφωνηθεί με τον διδάσκοντα και η οποία θα αποτελεί το 25% του βαθμού. Πέρα από το χορηγηθέν βιβλίο, έχουν αναρτηθεί άρθρα και κεφάλαια βιβλίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση keridis.blogspot.gr. Το υλικό αυτό αποτελεί μέρος της εξεταστέας ύλης. Επίσης, συνίσταται ιδιαίτερα η ανάγνωση και η ενημέρωση των φοιτητών/τριών από τον σοβαρό Ελληνικό και διεθνή τύπο σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια.
 


Εγχειρίδια

  1. Καιρίδης Δημήτρης, Βαλκανική Ασφάλεια: Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2013, [Προσοχή! Το παρόν εγχειρίδιο δεν θα διατίθεται για την εξεταστική του Ιανουαρίου]
  2. Αρμακόλας Ιωάννης & Θάνος Ντόκος, επιμ., Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2011.

Επίσης, χρήσιμα είναι και τα βιβλία: α) Mazower Mark, Τα Βαλκάνια, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2002, το οποίο αποτελεί μια σύντομη ιστορική επισκόπηση της Βαλκανικής ιστορίας και των βασικών αξόνων της και β) Ντόκος Θάνος & Φίλιππος Πιέρρος, επιμ., Τα Βαλκάνια μετά τον πόλεμο του Κοσυφοπεδίου, Αθήνα, Ι. Σιδέρης 2000, το οποίο παρουσιάζει τα ζητήματα ασφαλείας που απασχόλησαν με ένταση τα δυτικά Βαλκάνια κατά την κρίσιμη δεκαετία του 1990.

Πρόγραμμα διαλέξεων

1η & 2η Εβδομάδα
Το ιστορικό πλαίσιο: η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η άνοδος των Βαλκανικών εθνών
β) Stavrianos Lefteris S., The Balkans since 1453,
γ) Deringil Selim, The Well-Protected Domains.

3η & 4η Εβδομάδα
Από την Οθωμανική εποχή στην εποχή των Βαλκανικών εθνικισμών: εθνικές επαναστάσεις & ξένες επεμβάσεις
Mazower Mark, Τα Βαλκάνια.

5η & 6η Εβδομάδα
Το τέλος του κομμουνισμού & η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας
α) Bideleux Robert & Ian Jeffries, The Balkans - A post-communist history,
β) Judt Tony, Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο, Κεφ. ΧΧ & ΧΧΙ,
γ) Woodward Susan L., Balkan Tragedy,
δ) Ramet Sabrina Petra, War in the Balkans,
ε) Burg Steven L. &S Paul S. Shoup, The War in Bosnia

7η & 8η Εβδομάδα
Το πρόβλημα του Κοσόβου και το Μακεδονικό
β) Vickers Miranda & James Pettifer, Albania-From Anarchy to a Balkan Identity,
δ) Τζιαμπίρης Αριστοτέλης, Διεθνείς Σχέσεις και Μακεδονικό Ζήτημα.

9η & 10η Εβδομάδα
Το Κυπριακό πρόβλημα
α) Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Το Κυπριακό Ζήτημα, 1878-1960-Η συνταγματική πτυχή,
β) Τερλεξής Πανταζής, Διπλωματία και Πολιτική του Κυπριακού-Ανατομία ενός λάθους,11η & 12η Εβδομάδα
Πόσο εθνοτικές είναι οι εθνοτικές συγκρούσεις; Ο εθνικισμός τότε και τώρα και η νέα Ευρώπη
γ) Danforth Loring M., The Macedonian Conflict,
στ) Judt Tony, Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο, Κεφ. ΧΧII.
13η Εβδομάδα
Συμπεράσματα-Ανακεφαλαίωση-Παρουσίαση Εργασιών
Read More