Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Π.Μ.Σ. "Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα & Ευρωπαϊκή Ενοποίηση"ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


1) Γιατί η Ευρώπη;
H Γέννηση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη Συνθήκη της Ρώμης

Urwin, D. (1991) The Community of Europe, A History of European Integration since 1945, London, UK: Longman, Ch. 1-8.
Young, J. (2002) Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου, 1945-1991, πολιτική ιστορία, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, Κεφ. 2.

Smith, M. (2004) Europe’s Foreign and Security Policy - The Institutionalization of Cooperation, Cambridge, UK: Cambridge University Press.


2) Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Ψυχρός Πόλεμος:
Το ΝΑΤΟ, τα Πυρηνικά Όπλα και η Στάση της Γαλλίας

Ullman, R. (1991) Securing Europe, Princeton, NJ: Princeton University Press, Ch. 7.

Meny, Y. & Knapp A. (1998) Government and Politics in Western Europe, Oxford, UK: Oxford University Press, Ch. 9.

Smith, T. (2004) France in Crisis, Cambridge, UK: Cambridge University Press, Ch. 3.

Morris, P. (1994) French Politics Today, Manchester, UK: Manchester University Press, Ch. 10.


3) Αλλαγή και Νέες προκλήσεις:
Από τη Γερμανική Ενοποίηση στην Ευρω-Ατλαντική Διεύρυνση

Gaillard, J. & Rowley, A. (2003) Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, Κεφ. 14.

Conradt, D. (1993) The German Polity, London, UK: Longman, pp 215-217.

Tiersky, R., ed. (2004) Europe Today, National Politics, European Integration and European Security, Oxford, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Geipel, G. (1993) «The Nature and Limits of German Power» in Geipel, G., ed. (1993) Germany in a New Era, Indianapolis, IN: Hudson Institute. 

Updated Reading: Krugman, Paul (2013) «The Plot Against France», New York Times, 11 November.


4) Η Γιουγκοσλαβική Τραγωδία:
Σε Αναζήτηση του Ρόλου της Ευρώπης

Bideleux, R. & Jeffries, I. (2006) The Balkans - Apost-communist history, New York, NY: Routledge, Ch. 1, 6, 10, 11.

Woodward, S. (1995) Balkan Tragedy-Chaos and Dissolution afterthe Cold War, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, Introduction & Ch. 5.

Burg, S. & Shoup, P. (2000) The War in Bosnia-Herzegovia:Ethnic Conflict and International Intervention, New York, NY: M. E. Sharpe Inc., Ch. 1-3.

Gagnon, V.P. Jr. (1994) “Ethnic Nationalism and International Conflict-The Case of Serbia”, International Security, 19 (3): 130-166.


5) Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία στη Νέα Εποχή:
 Η Δυσπρόσιτη Χειραφέτηση της Ευρώπης

Judt, T. (2012) Η Ευρώπη μετά τον Πόλεμο, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Todd, E. (2003) Μετά την Αυτοκρατορία, Αθήνα: Κριτική, Κεφ. 8.

Leonard, M. (2005) Why Europe will run the 21st century, New York, NY: Public Affairs, Ch. 10.

Kissinger, H. & Summers, L. and others (2004) Renewing the Atlantic Partnership, Report of an Independent Task Force, New York, NY: Council on Foreign Relations, 1-30. 

Updated Reading: The Economist Special Report on American Foreign Policy, November 2013.

Updated Reading: The Economist various articles.


6) Θεωρία Ολοκλήρωσης & Η Πρόκληση της ΚΕΠΠΑ

Krotz, U. & Maher, R. (2011) “International Relations Theory and the Rise of European Foreign and Security Policy”, World Politics, 63 (3): 548-579.

Bickerton, C. J., Irondelle, B. & Menon, A. (2011) Security Co-operation beyond the Nation-State: The EU's Common Security and Defence Policy”, Journal of Common Market Studies, 49(1): 1-21.

Thomas, D. C. (2012) “Still Punching Below Its Weight? Coherence and Effectiveness in European Union Foreign Policy”, Journal of Common Market Studies, 50(3): 457-474.

Howorth, J. & Menon, A. (2009) “Still Not Pushing Back: Why the European Union Is Not Balancing the United States”, Journal of Conflict Resolution, 53(5): 727-744.


7) Εννοιολογήσεις του Μεταβαλλόμενου Διεθνούς Συστήματος: Μονοπολικό vs. Πολυπολικό Διεθνές Σύστημα

Christensen, T. J. (2001) "Posing Problems without Catching Up: China's Rise and Challenges for US Security Policy", International Security, 25(4): 5-40.

Posen, Barry R. "Command of the Commons: The Military Foundations of U.S. Hegemony", International Security 28, no. 1 (Summer 2003): 5-46.

Layne, C. (2006) “The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment”, International Security, 31(2): 7-41.

Ikenberry, J. G., Mastanduno, M. and Wohlforth, W. C. (2009) “Unipolarity, State Behavior, and Systemic Consequences”, World Politics, 61: 1-27.8) Ο Μεταβαλλόμενος Χαρακτήρας του Πολέμου

Gray, C. (2005) “How has war changed since the end of the Cold War”, Parameters, 35(1): 14–26.


Kalyvas, S. (2001) “‘New’ and ‘old’ civil wars: A valid distinction?World Politics, 54(1): 99–118.

Newman, E. (2004) “The ‘New Wars’ debate: A historical perspective is needed”, Security Dialogue, 35(2): 173–189.


9) Ο Μεταβαλλόμενος Χαρακτήρας της Τρομοκρατικής Βίας

Rasler, K. and Thompson, W. R. (2009), Looking for Waves of Terrorism”, Terrorism and Political Violence, 21 (1): 28-41.

Spencer, A. vs. Gunaratna, R. (2010) “Is the ‘New Terrorism’ Really New?”, Ch. 1 in Gottlieb, S. (ed.) Debating Terrorism and Counterterrorism. Washington, D.C.: CQ Press.

Crenshaw, M. (2008). “The debate over ‘new’ vs. ‘old’ terrorism”, in I. A. Karawan, W. McCormack, and S. E. Reynolds (Eds.), Values and Violence: Intangible Aspects of Terrorism. Dordrecht: Springer.

Mueller, J. vs. Laqueur, W. (2010) “Is the Threat of Terrorism Being Overstated”, Ch. 12 in Gottlieb, S. (ed.) Debating Terrorism and Counterterrorism. Washington, D.C.: CQ Press.


10) Βασικά Θέματα Μεθοδολογίας & Συζήτηση για Διπλωματικές

Hopkin, J. (2010) "The Comparative Method", in Theory and Methods in Political Science, edited by D. Marsh and G. Stoker, 285 - 307. London: Parlgrave Macmillan.

Bennett, A. and Elman, C. (2007) “Case study methods in the international relations subfield”, Comparative Political Studies, 40(2): 170-195.

George, A. and Bennet, A. (2005) "The Method of Structured, Focused Comparison", in Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, by A. George and A. Bennet, 67 - 124. Cambridge, MA: The MIT Press.


Read More